7 Temmuz 2015 Salı

Kum Filtreleri

FİLTRE GRUBU
Atık su içerisindeki askıda katı maddeleri tutmak veya arıtma çamurlarını susuzlaştırmak amacıyla kullanılırlar.

Kullanım amacına bağlı olarak üç grba ayrılırlar:
1-MMF ve AC filtreler
2-Basınçlı torba filtreler
3-Açık torba filtreler
ARMES imalatı basınçlı filtrelerin kapasiteleri 5-100m 3/saat aralığında değişmekte ve proses suyu,havuz suyu,sulama suyu temini gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.
MMF ve AC FILTRELER
Filtre çapları 0.5m-2.3m (tek filtre kapasitesi 4-83m3/saat) aralığında üretilmektedir( Filtrasyon hızı 20 m3/m2-saat olarak alınmıştır).
Kum filtreleri(Multi media filtreler,MMF) atıksu arıtma tesislerinde, sulama suyu ve havuz suyu filtrasyonunda askıda katı maddeleri tutmak amacıyla kullanılırlar.Filtre edilmiş sudaki askı katyı madde boyutunu 20 mikron boyutuna kadar tutarlar. Aktif karbon filtreler (AC) atıksuda kalan çözünmüş organik maddeleri absorbe ederek sudaki istenmeyen tat ve kokunun giderilmesinde kullanılırlar. İşletme ve geri yıkama işlemleri manuel veya aktüatörlü vanalarla kontrol edilmektedir.

Detaylı Bilgi: http://armesaritma.blogspot.com.tr/2015/07/kum-filtreleri.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder